fbpx

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 ทันตกรรมสำหรับเด็ก
    ฟันน้ำนมนั้นสำคัญอย่างไร ?
    หลายคนคิดว่าฟันน้ำนมไม่สำคัญ  ถ้าผุหรือต้องหลุดร่วงไปไม่ต้องใส่ใจนัก เพราะฟันแท้ก็ขึ้นมาแทน ซึ่งผิดอย่างมาก !! เพราะฟันน้ำนมมีบทบาทที่สำคัญคือ ทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยในการออกเสียง ให้ความสวยงาม และคงสภาพช่องว่างในขากรรไกรไว้สำหรับฟันแท้ หากสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด จะทำให้ฟันที่เหลืออยู่ขาดความสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันที่อยู่ติดช่องว่างที่ฟันหลุดไป  อาจมีการเคลื่อนตัวเข้ามาในช่องว่าง ทำให้เกิดปัญหาการสูญเสียช่องว่างตามมา และส่งผลให้เกิดฟันแท้ซ้อนเกหรือการสบฟันผิดปกติได้  ซึ่งทำให้มีความลำบากในการรักษาความสะอาดช่องปาก และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ง่าย  นำไปสู่โรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบในฟันแท้ต่อไปได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจและการเข้าสังคมของลูกน้อยได้  ดังนั้นการป้องกันและดูแลรักษาหรือการบูรณะฟันน้ำนมให้อยู่ในสภาพที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจและการสบฟันที่ดีต่อไปในอนาคต

ควรเริ่มดูแลฟันน้ำนมลูกเมื่อไรควรเริ่มดูแลฟันน้ำนมลูกเมื่อไหร่ ดี ?
       ถ้าเริ่มเร็วสุดคือตั้งแต่ตอนคุณแม่ตั้งท้องนั่นแหละ โดยคุณแม่ควรได้รับอาหารครบทุกหมู่ เพื่อให้ลูกมีโครงสร้างฟันที่สมบูรณ์ต้านทานต่อการผุ เพราะฟันน้ำนมของลูกเริ่มสร้างตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และคุณแม่เองควรตรวจและรักษาสุขภาพช่องปากให้ดี เนื่องจากหากคุณแม่สุขภาพช่องปากไม่ดีมีแบคทีเรียที่ก่อโรคอยู่มากจะติดต่อมายังลูกได้ระยะต่อมาคือเมื่อฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นสู่ช่องปาก คือ เมื่อลูกประมาณอายุ 6 เดือน โดยเริ่มปฏิบัติตามนี้

  1. ควรให้ลูกเลิกดูดนมตอนกลางคืนและไม่ควรให้ดูดนมหรือน้ำผลไม้ที่มีรสหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรเติมน้ำตาลหรือน้ำผึ้ง เพราะจะเป็นการสร้างนิสัยติดหวานให้เด็ก ซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ในวัยผู้ใหญ่ได้ และเพิ่มความเสี่ยงในการผุของฟัน
  2. การทำความสะอาดช่องปาก ควรเริ่มอย่างช้าที่สุดเมื่อฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น แต่จะดีมากถ้าหากทำได้ตั้งแต่ยังไม่มีฟันขึ้นมาในช่องปากเพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับการทำความสะอาดช่องปากตั้งแต่แรกเกิด โดยการใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำพันที่นิ้วชี้ของผู้ทำความสะอาดแล้วเช็ดตามเหงือกและลิ้นของเด็ก เมื่อมีฟันขึ้นจึงเริ่มแปรงฟันให้ลูกโดยใช้แปรงสีฟัน
  3. เด็กควรได้ตรวจสุขภาพช่องปากภายใน 6 เดือน หลังจากฟันซี่แรกขึ้น ซึ่งการพบทันตแพทย์เฉพาะทางเด็กแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณพ่อหรือคุณแม่สามารถดูแลสุขภาพช่องปากลูกน้อยได้อย่างถูกวิธี

    หากลูกฟันผุแล้วล่ะต้องรักษาอย่างไร ?
                1.การรักษาฟันผุมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความรุนแรงและสภาพในช่องปากของเด็กแต่ละคน
                2.การอุดฟันด้วยโลหะอมัลกัม แข็งแรง แต่มีข้อด้อยคือ สีไม่สวยงาม มักใช้อุดในฟันหลัง
                3.การอุดฟันด้วยคอมโพสิทเรซิน เป็นวัสดุอุดฟันสีธรรมชาติ
                4.การอุดฟันด้วย GI เป็นวัสดุอุดฟันที่มีฟลูออไรด์ในตัวช่วยป้องกันฟันผุต่อเนื่องได้
                5.การครอบฟันด้วยโลหะในกรณีที่รอยผุมีขนาดใหญ่โดยเฉพาะในกรณีฟันที่ต้องรักษาโพรงประสาทฟันร่วมด้วย

แล้วหากลูกน้อยต้องถูกถอนฟันน้ำนมล่ะจะทำอย่างไรดี ?
     หากฟันน้ำนมถูกถอนไป แล้วทิ้งไว้ตามมีตามเกิด สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือ การซ้อนเกของฟันแท้ เพราะหน้าที่นึงของฟันน้ำนมคือการจองที่ไว้ให้ฟันแท้ขึ้นได้อย่างเป็นระเบียบนั่นเอง ดังนั้นจึงต้องอาศัยการใส่เครื่องมือกันที่สำหรับฟันแท้ เพื่อนำไปสู่การสบฟันที่ดีของลูกน้อยต่อไปในอนาคต