fbpx

การครอบฟัน

       การครอบฟัน  คือรูปแบบหนึ่งของการบูรณะฟันทั้งซี่ โดยมีขอบเขตเหนือระดับเหงือก ครอบฟันช่วยบูรณะให้ฟันที่ผุ หรือมีความผิดปกติกลับมามีรูปร่างและการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์อีกครั้ง และนอกจากนี้ครอบฟันยังช่วยเพิ่มความแข็งแรง และป้องกันอันตรายต่อโครงสร้างฟันที่เหลืออยู่ภายใต้ครอบฟัน สาเหตุที่เราจะทำครอบฟัน

  1. ฟันผุเป็นรูขนาดใหญ่ – ซึ่งไม่สามารถอุดฟันแบบธรรมดาได้ จึงควรใช้วิธีการครอบฟัน เพื่อรักษาโครงสร้างของฟันเดิมไว้
  2. ฟันร้าว ฟันแตกหัก – ฟันที่ได้รับความเสียหายเหล่านี้ ไม่สามารถใช้วิธีการอุดฟันได้ เนื่องจากโครงสร้างฟันอ่อนแอเกินไป   การทำครอบฟันเป็นการรวบให้ฟันที่เสียหายเป็นชิ้นเดียวกัน และยังเป็นการป้องกันการร้าวหรือแตกหักที่อาจเกิดขึ้นอีกได้
  3. ฟันสึกมาก – ฟันสึกมักมีสาเหตุจากการเคี้ยวที่หนักเกินไป การใช้งานฟันเกินหน้าที่ หรือการรับประอาหารรสเปรี้ยว การดื่มน้ำอัดลม ส่งผลให้โครงสร้างฟันเหลือน้อยลงจนไม่สามารถอุดได้ การทำครอบฟันจะช่วยปกป้องโครงสร้างฟันที่เหลืออยู
  4. หลังรับการรักษารากฟัน – เนื้อฟันที่ดีมักเหลือน้อยและเปราะกว่าปกติ ทำให้มีโอกาสแตกหักง่าย การทำครอบฟันร่วมกับการทำเดือยฟัน (Post and Core) เป็นการเสริมความแข็งแรงและปกป้องโครงสร้างฟันที่เหลืออยู่

เคสงานครอบฟันหน้า