fbpx

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

    ทันตกรรมรากฟันเทียม คือ การทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการอาศัย วัสดุไททาเนียมที่เราเรียกกันว่า “รากเทียม”  ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ แข็งแรง และสามารถเชื่อมติดกับกระดูกของมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย  จึงสามารถนำมาเป็น ส่วนหนึ่งของการใส่ฟันปลอม ทั้งชนิดติดแน่นและถอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความมั่นใจและสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ และนับเป็นวิธีการทดแทนฟันที่ดีที่สุดในปัจจุบันเลยทีเดียว
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการสูญเสียฟัน
    เมื่อเราสูญเสียฟัน  จะเกิดการเสียสมดุลของระบบการบดเคี้ยวขึ้น  โดยเฉพาะฟันที่อยู่ติดกับช่องว่างหรือฟันตรงข้ามกับช่องว่างนั้น  จะเกิดการเคลื่อนตัวล้มหรือยื่นเข้าสู่ช่องว่างทำให้เกิดปัญหาอีกหลายอย่างตามมา

ข้อดีของรากฟันเทียม

  1. มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ ชนิดที่ว่าดูด้วยตาเปล่าถึงกับแยกไม่ออกกันเลยทีเดียว

  2. แข็งแรง ใช้งานได้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติที่สุด  และให้แรงในการบดเคี้ยวได้เต็มที่ ทำให้เคี้ยวได้ละเอียด ดีต่อระบบย่อยอาหาร

  3. ช่วยป้องกันการละลายตัวของสันกระดูก หน้าไม่ยุบจนดูแก่ก่อนวัย

  4. ไม่จำเป็นต้องกรอแต่งฟันซี่ข้างเคียงเพื่อทำครอบฟัน

  5. ทำความสะอาดได้ง่ายคล้ายฟันธรรมชาติ จะแปรง หรือใช้ไหมขัดฟันก็ทำได้ง่ายครับ

  6. เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือเข้าสังคมให้กับคุณ


ทางเลือกในการใส่ฟันทดแทน

  1. ฟันปลอมแบบถอดได้  คือการนำซี่ฟันปลอม เชื่อมเข้ากับแผ่นฐาน  Acrylic  ที่พาดข้ามไปบนเหงือกเป็นบริเวณกว้างเพื่อการยึดติดในช่องปาก

  2. สะพานฟัน ( Bridge )  คือการทำครอบฟันลงไปที่ฟัน 2 ซี่ ด้านหน้าและหลังต่อช่องว่าง และเชื่อมต่อครอบฟันอีกซี่หนึ่งไว้ตรงกลาง

  3. รากเทียมรองรับครอบฟัน  คือการปลูกรากเทียมทดแทนรากธรรมชาติที่สูญเสียไป  แล้วจึงทำครอบฟันลงไปบนรากเทียมโดยตรง

 

เคสคนไข้ปักรากเทียม

เคสนี้เป็นการทำรากเทียม เพื่อเป็นกระดุมช่วยยึดฟันปลอม