fbpx

Promotion

จัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ขาวขึ้นกว่า 5 เฉด จนคุณรู้สึกได้

แบ่งชำระครั้งละ 13,000.- 3ครั้ง

แก้ไขสีฟัน รูปร่างฟัน อย่างถาวร ใช้เวลาเพียง 14 วัน

ขาวขึ้นกว่า 5 เฉด จนคุณรู้สึกได้

จัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง