fbpx

INVISALIGN โดย American Board Orthodontist

ข้อดีของการจัดฟันด้วย INVISALIGN

สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดฟันคืออะไร?

     การจัดฟันทุกชนิดสามารถทำได้โดยทันตแพทย์ทั่วๆไปทุกคน แต่ไม่ใช่ว่าทันตแพทย์ทุกคนจะสามารถจัดฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามแผนที่วางไว้ เพราะการจัดฟันให้ประสบความสำเร็จสูงสุดนั้นขึ้นอยู่กับ  การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ปัจจัยดังกล่าวนั้น สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตลอดเวลาในระหว่างการจัดฟัน เช่น คุณหมอสามารถเปลี่ยนแผนการรักษา เทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ในระหว่างการทำการรักษา แต่นั้นย่อมหมายถึงเวลาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ความสวยงามที่ลดลงจากการรักษาที่ไม่เป็นไปตามแผนตั้งแต่แรก

     ดังนั้นหากถามว่า “สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดฟันคืออะไร?” คำตอบก็คือ “การเลือกคุณหมอจัดฟัน”ที่ความรู้ความเชี่ยวชาญ และได้รับการศึกษาต่อเนื่องด้านทันตกรรมจัดฟันในหลักสูตรอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป เพื่อให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณได้ฝากอนาคตของฟันไว้กับคุณหมอที่เป็นคุณหมอเฉพาะทางตัวจริง”

“ทำการบ้านซักนิดก่อนคิดฝากฟันไว้กับคุณหมอจัดฟันท่านไหน”

มีการวางแผนจัดฟันแบบ INVISALIGN อย่างไรบ้าง?

แม้ว่าจะยังไม่ได้จัดทำอุปกรณ์จัดฟัน แต่ก็มีเทคโนโลยีทันสมัยมากมายที่สามารถจำลองรอยยิ้มแบบใหม่ของคุณได้ ทันตแพทย์สามารถทำให้คุณได้รับแผนจัดฟันแบบ Digital ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อคุณเท่านั้น

  1. เริ่มต้นด้วยการ SCAN รอยยิ้ม – ไม่ต้องพิมพ์ฟันให้เลอะเทอะ ทันตแพทย์จะบันทึกภาพฟันแบบ 3มิติได้ โดยใช้เครื่องสแกน ที่เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
  2. ดูตัวอย่างรอยยิ้มก่อนเริ่มจัดฟัน – เห็นก่อนแล้วค่อยเชื่อ ทันตแพทย์สามารถจำลองรอยยิ้มใหม่ให้คุณเห็นได้ตั้งแต่ก่อนจัดฟัน
  3. วางแผนการเคลื่อนตัวของฟันล่วงหน้า – แพทย์จะทำงานร่วมกับเรา เพื่อปรับดูแลการเคลื่อนตัวของฟันในทุกระยะ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Clincheck ทำให้คุณจะเห็นการเคลื่อนตัวของฟันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนจบ ว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหน และปรับแต่งจนกว่าคนไข้พอใจ