fbpx

Invisalign เริ่มต้น 70,000.- แบ่งชำระได้ถึง 10 ครั้ง!

ทันตกรรมจัดฟัน ( Braces )

เป็นการรักษาความผิดปกติจากการเรียงตัวของฟัน ช่วยแก้ปัญหาการมีฟันซ้อนเก,ฟันบิด, ฟันห่าง  เพื่อให้เกิดการเรียงตัวของฟันที่สวยงาม เพิ่มความมั่นใจและพัฒนาบุคคลิกภาพ  แต่นอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว การสบฟันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการบดเคี้ยวและความสวยงามในระยะยาว

สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดฟันคืออะไร?

การจัดฟันทุกชนิดสามารถทำได้โดยทันตแพทย์ทั่วๆไปทุกคน แต่ไม่ใช่ว่าทันตแพทย์ทุกคนจะสามารถจัดฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามแผนที่วางไว้ เพราะการจัดฟันให้ประสบความสำเร็จสูงสุดนั้นขึ้นอยู่กับ  การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ปัจจัยดังกล่าวนั้น สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตลอดเวลาในระหว่างการจัดฟัน เช่น คุณหมอสามารถเปลี่ยนแผนการรักษา เทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ในระหว่างการทำการรักษา แต่นั้นย่อมหมายถึงเวลาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ความสวยงามที่ลดลงจากการรักษาที่ไม่เป็นไปตามแผนตั้งแต่แรก

ดังนั้นหากถามว่า “สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดฟันคืออะไร?” คำตอบก็คือ “การเลือกคุณหมอจัดฟัน”ที่ความรู้ความเชี่ยวชาญ และได้รับการศึกษาต่อเนื่องด้านทันตกรรมจัดฟันในหลักสูตรอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป เพื่อให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณได้ฝากอนาคตของฟันไว้กับคุณหมอที่เป็นคุณหมอเฉพาะทางตัวจริง

“ทำการบ้านซักนิดก่อนคิดฝากฟันไว้กับคุณหมอจัดฟันท่านไหน”

จัดฟันแบบใส (Invisalign)

จัดฟันแบบ Invisalign คือจัดฟันแบบใสซึ่งผุ้ป่วยไม่ต้องใส่เหล็กจัดฟัน เป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดฟัน ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีการสร้างภาพ สามมิติบนจอคอมพิวเตอร์ (3D Computeried Digital Imaging) มาช่วย ออกแบบการสร้างชุดเครื่องมือจัดฟันสำหรับแต่ละคน โดยขั้นตอนแรกข้อมูล การสบฟันของท่านจะถูกบันทึกลงบนแบบพิมพ์ แล้วจึงส่งแบบพิมพ์ไปยังแลป ที่อเมริกา โดยข้อมูลของท่านจะเปลี่ยนไปเป็นข้อมูลดิจิตอล และผ่านขั้นตอน การผลิตอันซับซ้อน และพิถีพิถันออกมาเป็นชุดเครื่องมือจัดฟันเฉพาะสำหรับ ท่าน ท่านต้องสวมใส่มันตลอดเวลาตามที่ทันตแพทย์แนะนำ และเปลี่ยน เครื่องมือใหม่ทุก 2 สัปดาห์ เครื่องมือจะค่อยๆขยับฟันของท่านไปทีละน้อยๆ ไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการ

การจัดฟันแบบใสโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันจบจากประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ( American board certify ) ซึ่งได้รับการฝึกฝนการจัดฟันแบบใสมาโดยเฉพาะ ทางศูนย์ทันตกรรมวายดีซี ได้รับการรับรองและอนุญาตจากประเทศสหรัฐอเมริกาในการเป็นศูนย์จัดฟันแบบใสอย่างถูกต้อง

ข้อดี: ทำจากวัสดุบางใส ไร้สี ออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยเน้นความ โปร่งแสง ไม่ให้สังเกตุเห็นได้ง่าย เมื่อสวมใส่จะเรียบติดกับฟัน สามารถถอด ออกได้ และยังให้ความรู้สึกที่สะดวกสบายแก่ผู้ต้องการจัดฟันมากกว่าการ ติดเครื่องมือแบบทั่วๆไป ทั้งนี้การจัดฟันแบบนี้ยังช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยง ปัญหาการเกิดฟันผุ อันเนื่องจากไม่มีเครื่องมือหรือลวดที่ทำให้ไม่สะดวกใน การรักษาความสะอาดฟัน และรับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องกังวลว่า เครื่องมือจะหลุด หรือเศษอาหารจะติดฟันแล้วทำความสะอาดยาก

ข้อควรระวัง: อย่างไรก็ตามการจัดฟันแบบนี้ยังมีข้อจำกัดในการเคลื่อน ที่ของฟันมากกว่าการจัดฟันด้านใน คือสามารถที่จะใช้ในการเคลื่อนของฟัน บางรูปแบบเท่านั้น รวมไปถึงยังต้องการการใส่ใจเป็นพิเศษในการสวมใส่ของ ผู้จัดฟันด้วย จึงต้องให้ทันตแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูความเหมาะสม ในการจัดฟันแบบนี้ และเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ จึงต้องใส่เครื่องมือนี้ตลอด ตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน ถอดออกเฉพาะเวลา รับประทาน หรือทำความสะอาดฟัน