fbpx

All Ceramic Veneer by Specialist

เคลือบฟันเทียม (Veneer)

Veneers (วีเนียร์หรือวัสดุเคลือบผิวฟัน)วัสดุเคลือบผิวฟัน หรือที่เราเรียกกันว่า วีเนียร์ (Veneer) คือฟันปลอมชนิดหนึ่งที่เราใช้วัสดุที่มีหน้าตาคล้ายฟันของเรามาเคลือบหรือแปะเอาไว้ที่หน้าฟันของเรา เพื่อแก้ไขปัญหาฟันไม่สวยงาม เช่น

 • สีฟันที่คล้ำจนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฟอกสีฟัน
 • ฟันห่าง
 • ฟันแตก หรือ ฟันบิ่น
 • ฟันผิดรูปหรือซ้อนเก
 • ต้องการแก้ไขสัดส่วนรูปร่างขนาดฟัน

         ราคาของการทำ Veneer?  ราคาของการทำวีเนียร์ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ อาทิ Porcelain Veneer (พอร์ชเลน) หรือ Composite Veneer (คอมโพสิต) และขึ้นอยู่กับราคาที่คนไข้พึงพอใจที่จะจ่าย อายุการใช้งานของ Veneer?  อายุการใช้งานของวีเนียร์ หรือวัสดุที่ใช้เคลือบผิวฟัน สามารถใช้ได้ยาวนาน หากได้รับการดูแลการรักษาอย่างเหมาะสม เช่นการบดเคี้ยว หรือการนอนกัดฟัน อาจทำให้วัสดุที่เคลือบผิวฟันแตกได้

ขั้นตอนการรักษา

 • เข้ามาปรึกษากับแพทย์เพื่อตรวจสภาพฟันว่าเหมาะสมกับการทำวีเนียร์หรือไม่่  จากนั้นจะมีการพิมพ์ปากเพื่อทำ wax-up model ขึ้นมา
 • หลังจากได้ wax-up model แล้ว แพทย์จะนัดคนไข้เข้ามาดูว่าคนไข้พึงพอใจกับรูปร่างของฟันที่จะออกมาหรือไม่ จากนั้นจะเริ่มทำการกรอ
 • แต่งฟันเล็กน้อยและพิมพ์ปากเพื่อนำไปทำชิ้นงานวีเนียร์ โดยในวันนี้คุณหมอจะแปะด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันให้คนไข้ชั่วคราวก่อน
 • คนไข้มาใส่ชิ้นงาน

การดูแลรักษา

อายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและการใช้งาน ควรปฎิบัติตามหัวข้อขั้นตอนการดูแลสุขภาพช่องปาก

 • หลีกเลี่ยงการใช้ฟันที่ทำวีเนียร์กัดสิ่งของหรืออาหารแข็ง ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องใส่เฝือกสบฟัน เพื่อป้องการการแตกหักระหว่างนอนหลับ
 • พบคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ทุกๆ6เดือนเป็นประจำ

เคสบางส่วนของคนไข้ที่ทำ ALL CERAMIC VENEER