fbpx

เคลือบฟันเทียม (Veneer)

        Veneers (วีเนียร์หรือวัสดุเคลือบผิวฟัน)วัสดุเคลือบผิวฟัน หรือที่เราเรียกกันว่า วีเนียร์ (Veneer) คือฟันปลอมชนิดหนึ่งที่เราใช้วัสดุที่มีหน้าตาคล้ายฟันของเรามาเคลือบหรือแปะเอาไว้ที่หน้าฟันของเรา เพื่อแก้ไขปัญหาฟันไม่สวยงาม เช่น

  • สีฟันที่คล้ำจนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฟอกสีฟัน
  • ฟันห่าง
  • ฟันแตก หรือ ฟันบิ่น
  • ฟันผิดรูปหรือซ้อนเก
  • ต้องการแก้ไขสัดส่วนรูปร่างขนาดฟัน

         ราคาของการทำ Veneer?  ราคาของการทำวีเนียร์ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ อาทิ Porcelain Veneer (พอร์ชเลน) หรือ Composite Veneer (คอมโพสิต) และขึ้นอยู่กับราคาที่คนไข้พึงพอใจที่จะจ่าย อายุการใช้งานของ Veneer?  อายุการใช้งานของวีเนียร์ หรือวัสดุที่ใช้เคลือบผิวฟัน สามารถใช้ได้ยาวนาน หากได้รับการดูแลการรักษาอย่างเหมาะสม เช่นการบดเคี้ยว หรือการนอนกัดฟัน อาจทำให้วัสดุที่เคลือบผิวฟันแตกได้

ตัวอย่างการเคลือบผิวฟันเพื่อแก้ไขปัญหารูปร่างและสัดส่วนของฟัน

ตัวอย่างการเคลือบผิวฟันเพื่อแก้ไขปัญหารูปร่างและสัดส่วนของฟัน

Print

ขั้นตอนการรักษา 

  • เข้ามาปรึกษากับแพทย์เพื่อตรวจสภาพฟันว่าเหมาะสมกับการทำวีเนียร์หรือไม่่  จากนั้นจะมีการพิมพ์ปากเพื่อทำ wax-up model ขึ้นมา
  • หลังจากได้ wax-up model แล้ว แพทย์จะนัดคนไข้เข้ามาดูว่าคนไข้พึงพอใจกับรูปร่างของฟันที่จะออกมาหรือไม่ จากนั้นจะเริ่มทำการกรอ
  • แต่งฟันเล็กน้อยและพิมพ์ปากเพื่อนำไปทำชิ้นงานวีเนียร์ โดยในวันนี้คุณหมอจะแปะด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันให้คนไข้ชั่วคราวก่อน
  • คนไข้มาใส่ชิ้นงาน