top of page

บอกต่อประสบการณ์
จากคนไข้จริง

ขอบพระคุณจากใจ สำหรับทุกๆการบอกเล่าบอกต่อ สิ่งนี้คือความสุขและกำลังใจสำคัญที่สุดในการทำงานของเรา ให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อๆไป

คู่หวาน คุณลุงคุณป้า - อุด ขูด ถอน และทำฟันปลอม

คุณปัทมา - ประสบการณ์การทำรากฟันเทียม

คุณสุทธิรัตน์ ถอนฟันแล้วใส่รากฟันเทียมทันที

คุณ Terence, รากฟันเทียมร่วมกันกับฟันปลอม

คุณพัชรี ทำรากฟันเทียมทีเดียว 4ซี่!!

คุณสุทัชชา ตัดแต่งเหงือก สวยเลยทันที

คุณเป็นไท กับประสบการณ์ผ่าฟันคุดทีเดียว 4 ซี่

คุณเบลล์ กับประสบการณ์จัดฟันใส

bottom of page