ฟันปลอม

Denture ฟันปลอม

ฟันปลอมแบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. ฟันปลอมเเบบถอดได้

  2. ฟันปลอมแบบติดแแน่น

 

1. ฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมชนิดถอดได้ คือ ฟันปลอมที่ทำขึ้นให้กับผู้ที่ยังมีฟันธรรมชาติหลงเหลืออยู่ เป็นการใส่ฟันเพียงบางส่วน ถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ แบบถอดได้แบ่งได้ดังนี้ ฟันปลอมโครงโลหะ, ฟันปลอมฐานพลาสติด ฯลฯ

2. ฟันปลอมแบบติดแน่น

เป็นฟันปลอมแบบที่จะติดอยู่กับฟันในช่องปาก หรือที่บางคนเรียกว่า ฟันปลอมถาวร โดย ฟันปลอม ชนิดนี้ จะถอดออกมาทำความสะอาดนอกช่องปากไม่ได้ ที่เราเรียกว่า ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน​

ฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้

ฟันปลอมชนิดถอดได้ คือ ฟันปลอมที่ทำขึ้นให้กับผู้ที่ยังมีฟันธรรมชาติหลงเหลืออยู่ เป็นการใส่ฟันเพียงบางส่วน ถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ แบบถอดได้แบ่งได้ดังนี้ ฟันปลอมโครงโลหะ, ฟันปลอมฐานพลาสติด ฯลฯ

ฟันปลอมทั้งปากแบบติดแน่น All on 4 หรือ All on 6

คือการยึดฟันปลอมให้ติดกับเหงือกอย่างถาวร ไม่สามารถถอดออกเองได้ เปรียบเสมือนฟันจริงๆ ที่ติดอยู่ในปากตลอดเวลา โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ วิเคราะห์จากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความสมบูรณ์ของกระดูกและเหงือก, น้ำหนักฟันเทียม เป็นต้น จึงสามารถแนะนำว่าควรจะใช้รากฟันเทียม 4 หรือ 5 หรือ 6 ตัว

รากฟันเทียม ALL ON 4 เหมาะกับใคร ?

  • ผู้ที่ฟันหายทั้งปาก

  • ผู้ที่สูญเสียกระดูกรองฟันเป็นเวลานาน

  • ผู้ที่ใช้ฟันปลอมแล้วรู้สึกหลวม ใส่ไม่พอดี

  • ผู้ที่มีปัญหาโรคเหงือกและภาวะสูญเสียฟันในขั้นรุนแรง

  • ผู้ที่มีปัญหาสูญเสียกระดูกบริเวณกรามหลังการสูญเสียฟัน

  • ผู้ทีทำครอบฟันหรือสะพานฟันไปแล้วมีปัญหา รวมทั้งฟันอาจโยกคลอนจนถึงขั้นจำเป็นต้องถอน

implant denture 1st choice.jpg
implant denture 2nd choice.jpg
implant denture 3rd choice.jpg

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Slide Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.