top of page
ฟันปลอม

Denture ฟันปลอม

ฟันปลอมแบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. ฟันปลอมเเบบถอดได้

  2. ฟันปลอมแบบติดแแน่น

 

1. ฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมชนิดถอดได้ คือ ฟันปลอมที่ทำขึ้นให้กับผู้ที่ยังมีฟันธรรมชาติหลงเหลืออยู่ เป็นการใส่ฟันเพียงบางส่วน ถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ แบบถอดได้แบ่งได้ดังนี้ ฟันปลอมโครงโลหะ, ฟันปลอมฐานพลาสติด ฯลฯ

2. ฟันปลอมแบบติดแน่น

เป็นฟันปลอมแบบที่จะติดอยู่กับฟันในช่องปาก หรือที่บางคนเรียกว่า ฟันปลอมถาวร โดย ฟันปลอม ชนิดนี้ จะถอดออกมาทำความสะอาดนอกช่องปากไม่ได้ ที่เราเรียกว่า ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน​

ฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้

ฟันปลอมชนิดถอดได้ คือ ฟันปลอมที่ทำขึ้นให้กับผู้ที่ยังมีฟันธรรมชาติหลงเหลืออยู่ เป็นการใส่ฟันเพียงบางส่วน ถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ แบบถอดได้แบ่งได้ดังนี้ ฟันปลอมโครงโลหะ, ฟันปลอมฐานพลาสติด ฯลฯ

ฟันปลอมทั้งปากแบบติดแน่น All on 4 หรือ All on 6

คือการยึดฟันปลอมให้ติดกับเหงือกอย่างถาวร ไม่สามารถถอดออกเองได้ เปรียบเสมือนฟันจริงๆ ที่ติดอยู่ในปากตลอดเวลา โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ วิเคราะห์จากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความสมบูรณ์ของกระดูกและเหงือก, น้ำหนักฟันเทียม เป็นต้น จึงสามารถแนะนำว่าควรจะใช้รากฟันเทียม 4 หรือ 5 หรือ 6 ตัว

รากฟันเทียม All On 4 มีข้อดีอย่างไร?
•    ระยะเวลาในการรักษาสั้น สามารถใส่รากเทียมได้ตั้งแต่วันแรก
•    สวมใส่ได้สบายให้ความรู้สึกเหมือนฟันธรรมชาติ
•    รากฐานแข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว
•    รากฟันเทียมราคาที่ถูกกว่าเทคนิคแบบดั้งเดิม
•    ประหยัดเวลาและค่ารักษา ลดความจำเป็นในการปลูกถ่ายกระดูก
•    ดูแลรักษาง่าย เหมือนฟันธรรมชาติ

Implants with locator option1.jpg
Implants with locator condition.jpg
Implants with locator option2.jpg
All on4-6 package.jpg
Implants with Titanium bar option1.jpg
Implants with Titanium bar option2.jpg
ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
arrow&v

Thanks for submitting!
We’ll get back to you shortly.

bottom of page