ฟันปลอม

Denture ฟันปลอม

ฟันปลอมแบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. ฟันปลอมเเบบถอดได้

  2. ฟันปลอมแบบติดแแน่น

 

1. ฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมชนิดถอดได้ คือ ฟันปลอมที่ทำขึ้นให้กับผู้ที่ยังมีฟันธรรมชาติหลงเหลืออยู่ เป็นการใส่ฟันเพียงบางส่วน ถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ แบบถอดได้แบ่งได้ดังนี้ ฟันปลอมโครงโลหะ, ฟันปลอมฐานพลาสติด ฯลฯ

2. ฟันปลอมแบบติดแน่น

เป็นฟันปลอมแบบที่จะติดอยู่กับฟันในช่องปาก หรือที่บางคนเรียกว่า ฟันปลอมถาวร โดย ฟันปลอม ชนิดนี้ จะถอดออกมาทำความสะอาดนอกช่องปากไม่ได้ ที่เราเรียกว่า ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน​

Small Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Small Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Small Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Slide Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.